D-HLR utbildning

Genom utbildning i D-HLR så kan vi hjälpa er på företaget eller föreningen att agera och använda er hjärtstartare på rätt sätt.

Kursbeskrivning:

Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen drabbas av plötsligt oväntat hjärtstopp.

Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra D-HLR enligt gällande svenska riktlinjer. Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utförd utbildning.

Efter godkänd teoretisk samt praktisk examination erhåller du ett certifikat på avslutad kurs.

Kursens innehåll:

  • Konstatera hjärtstopp
  • Larmrutiner
  • HLR
  • HLR-test
  • Användning av hjärtstartare
  • Förståelse för vikten av regelbunden träning
  • Teamträning med scenarioövningar
  • Luftvägsstopp