första hjälpen i avlägsen miljö

Denna kurs i första hjälpen ger dig kunskaper och färdigheter i en utdragen sjukvårdsinsats där närmaste sjukvårdsinrättning inte kan nås inom ett dygn. Vi kommer att fokusera på skador som kan uppstå i samband med otillgängliga miljöer samt naturkatastrofer.

Första hjälpen inkluderar följande delar:

  • Omhändertagande enligt C-ABCDE
  • Vad bör du ha med dig?
  • Sjukdomstillstånd med fokus på olyckor
  • Vädrets påverkan
  • Hur få kontakt med räddningsenhet?
  • Verklighetstrogna scenarierövningar

Efter godkänd teoretisk samt praktisk examination erhåller du ett certifikat på avslutad kurs i första hjälpen.

Tidsåtgång: 4 timmar