HLR med hjärtstartare

I denna grundutbildning, HLR med hjärtstartare, får deltagarna lära sig HLR (Hjärt-lungräddning) samt användning av en hjärtstartare. Deltagaren lär sig att känna igen symptomen vid hjärtinfarkt, hur man identifierar ett plötsligt oväntat hjärtstopp samt hur man gör kompressioner och inblåsningar, dvs HLR.

Kursen HLR med hjärtstartare inkluderar även följande delar:

  • Medvetande samt andningskontroll
  • Larmrutiner
  • Omhändertagande av medvetslös
  • Stabilt sidoläge
  • Luftvägsstopp

Samtliga utbildare är verksamma specialistsjuksköterskor inom
ambulanssjukvården med mångårig erfarenhet av hjärtstoppssituationer.

Efter godkänd teoretisk samt praktisk examination erhåller du ett certifikat på avslutad kurs.

Tidsåtgång: 2 timmar
Förkunskaper: Inga
Pris: Kontakta oss för offert