Taktisk sjukvård

”Taktisk sjukvård” är en nybörjarekurs som inkluderar de viktigaste kunskaperna samt handhavanden för att du skall kunna göra skillnad i extrem händelse.

Under denna halvdagskurs kommer du bland annat att få lära dig

  • Arbeta utifrån konceptet C-ABcDE
  • Basal luftvägshantering
  • Applicerande av Tournequet
  • Tryck/skyddsförband
  • Tecken på chock
  • Imobilisering
  • Förflyttningsmetoder

Taktisk sjukvård

Alla kursdelarna inkluderar en teoretisk samt praktisk del för att säkerställa att du får en helhetsbild samt de rätta handhavandena. Kursen kommer testa dig både fysiskt och psykiskt för att du skall få en inblick i hur din kropp kan reagera vid en skarp situation.

Alla våra instruktörer har mångårig erfarenhet av såväl akutsjukvård samt militär verksamhet. Vi jobbar alltid utifrån den senaste evidensen för att säkerställa att du får de rätta kunskaperna för att kunna rädda liv!

Efter godkänd teoretisk samt praktisk examination erhåller du ett certifikat på avslutad kurs.

Tidsåtgång: 4 timmar

Förkunskaper: Läst sänt material